Basic Rafting Neretva

36€ per person

per person / days

per person / days

Mini canoeing Neretva

29€ per person

per person / days

per person / days

Preporučujemo vam

Ako želite osjetiti, otkriti i uživati u kombinaciji aktivnosti u jednom danu, osoblje za turiste preporučuje: